News Ticker

เมื่อเกิดความทุกข์ ควรเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ

ความรู้สึกเป็นทุกข์ และความวิตกกังวล เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคน ความทุกข์เกิดได้ 2 ทาง คือความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจ สิ่งที่สามารถดับทุกข์หรือทำให้ความทุกข์นั้นลดน้อยลงได้ก็คือ การรู้จักเป็นผู้ให้ ซึ่งก่อนที่จะเป็นผู้ให้ต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุแห่งทุกข์ คืออะไร

หากความทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ใจ เกิดจากความสูญเสียในสิ่งที่รัก สูญเสียสิ่งที่เราเคยครอบครอง สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง หรือสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงานที่เคยทำให้เราภาคภูมิใจ ความทุกข์ที่ใจก็คือ “ความต้องการในสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมา”

วิธีดับทุกข์โดยการเป็นผู้ให้ก็คือ การทบทวนและวิเคราะห์ตัวเอง ตั้งคำถามแล้วหาคำตอบให้ได้ว่า เรามีสิ่งใดบกพร่อง เราเคยเป็นผู้ให้บ้างหรือไม่ หรือต้องการเป็นผู้รับอยู่เพียงฝ่ายเดียว เช่น ต้องการเลื่อนตำแหน่ง ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้น ต้องการความซื่อสัตย์จริงใจจากผู้อื่น

หากพบว่าเราขาดความเป็นผู้ให้เราบกพร่องในหน้าที่ ก็จะช่วยให้ความทุกข์นั้นลดน้อยลงได้ ตรงกันข้ามหากพบว่าเราทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จงภูมิใจในความเป็นผู้ให้เพราะ “ความสุขที่ยิ่งใหญ่ คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” เมื่อทำใจได้ความทุกข์จะหมดไป แล้วความสุขที่ใจจะเข้ามาแทนที่

“การให้ ทำให้ได้ในสิ่งที่เราไม่เคยคาดหวังเสมอ”

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts