News Ticker

สุขภาพจิตที่สดใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง

“A Sound Mind is in a Sound Body” จิตที่สดใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ความเป็นจริงของชีวิต ที่นักปราชญ์ชาวกรีกกล่าวไว้

การที่คนเรามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจก็ย่อมเบิกบานเป็นสุขมีความสดชื่นแจ่มใส แต่หากร่างกายเริ่มอ่อนแอมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย จิตใจก็จะหดหู่ไม่สดชื่นแจ่มใส ถึงแม้จะมีเงินทองมากมายเพียงใดแต่สุขภาพอ่อนแอก็คงไม่มีความสุขไปได้

คนที่ฉลาดในการใช้ชีวิตจะหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ การมีสุขภาพที่แข็งแรงต้องประกอบไปด้วยสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เมื่อสุขภาพกายพร้อม จิตใจก็ย่อมเป็นสุข คิดหวังทำสิ่งใดก็สามารถประสบผลสำเร็จได้ง่าย

เลือกทำกิจกรรมประจำวันอย่างเป็นระบบ หมั่นออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยการนั่งนิ่งๆหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าหายใจเข้าออกลึกๆ ยกแขนหรือขาขึ้นลงเป็นจังหวะ 5-10 นาทีทุกวัน เป็นวิธีที่ช่วยให้จิตใจสงบและเป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่ดีต่อสุขภาพกาย

การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเองด้วยการมีระเบียบวินัยทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ หัดเป็นคนคิดบวกพยายามมองทุกเรื่องราวด้วยเหตุและผล เมื่อมีเหตุผลก็จะไม่ค้นหาคำตอบทำให้จิตไม่คิดฟุ้งซ่าน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.