News Ticker

สร้างความเชื่อมั่น ให้มากกว่าแสวงหากำลังใจ

“กำลังใจ” คือ สิ่งดีๆที่ทำให้คนเราเกิดแรงบันดาลใจ ทำให้มีความมุ่งมั่นหรือมีความหวัง ความฝัน กำลังใจยังเป็นแรงกระตุ้นให้คนที่กำลังรู้สึกท้อแท้ หดหู่ หรือห่อเหี่ยว ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง แต่หลายๆคนเลือกที่จะแสวงหากำลังใจแต่ปราศจากการลงมือทำ ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ไม่สามารถลงมือทำได้ ก็คือขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

เมื่อคนเราขาดความเชื่อมั่น ก็เปรียบเสมือนการยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น ทักษะที่หมายถึงความถนัด ความชำนาญ หรือฝีไม้ลายมือของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน การนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ทำให้ขาดความเชื่อมั่น เมื่อขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง คนเราก็มักจะแสวงหาแต่กำลังใจ โดยไม่พิจารณาความถนัดหรือความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองแล้วนำสิ่งนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กำลังใจที่ได้รับจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อ เรานำสิ่งนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วลงมือทำ คงไม่มีใครต้องการให้คนอื่นมาดูถูกตัวเรา ฉะนั้น ตัวเราก็ไม่ควรดูถูกตัวเอง สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดหรือชื่นชอบควรปล่อยวาง ให้เกียรติตนเองด้วยการเลือกทำในสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถ เพราะผลที่ได้รับไม่ใช่เพียงความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เราสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอีกด้วย

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts