News Ticker

ศาสตร์และศิลป์แห่งงานเขียน

ความสำเร็จในการทำงานทุกศาสตร์ เทคนิคต่างๆ ถูกนำมาใช้สอดแทรกอยู่ในผลงานด้วยจุดประสงค์ต่างๆกัน เสน่ห์ในการเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ลีลา สุภาษิต คำคม คำพังเพย และคำอุปมาอุปไมย  คือเทคนิคที่ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งงานเขียนที่จะทำให้งานเขียนนั้นมีความน่าสนใจ

คำและความหมายของคำในภาษาไทยมีหลายลักษณะ เช่น สำนวนไทย คือถ้อยคำที่กล่าวสืบต่อกันมา และเป็นคำที่มีลักษณะความหมายไม่ตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เมื่อเรานำมาประกอบในงานเขียน จะช่วยให้งานเขียนมีความคมคายให้ความรู้สึกสอดคล้องและคล้อยตาม

ในทางกลับกัน หากนำสำนวนภาษาหรือถ้อยคำเหล่านั้นมาสอดแทรกไว้ในงานเขียน ที่ไม่ถูกลักษณะไม่เหมาะสมกับประเภทของงาน ก็จะทำให้งานเขียนชิ้นนั้นด้อยค่าลงได้เช่นเดียวกัน การเขียนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้เขียนจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝน และศึกษาสำนวนภาษาเพื่อให้เข้าใจความหมายอย่างชัดเจน

คุณค่าของงานเขียนยังขึ้นอยู่กับการร้อยเรียงและผูกประโยคด้วยคำเชื่อม อาทิเช่น และ ก็ หรือ ที่ ซึ่ง อัน และอื่นๆ ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งการใช้คำเชื่อมความและเชื่อมประโยคที่ต้องสัมพันธ์กันด้วย ซึ่งนอกจากทำให้งานเขียนมีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว การร้อยเรียงประโยคยังช่วยเสริมให้งานเขียนมีความน่าสนใจและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts