News Ticker

วิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเราเอง

ความเครียดเป็นภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคน โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่ทำให้ต้องรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่สบายใจ แม้บางครั้งความเครียดหรือความวิตกกังวลในบางเรื่อง จะกลายเป็นแรงกระตุ้นทำให้เกิดความมานะพยายามจนสามารถเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นไปได้ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคน

วิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเราเอง

วิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเราเอง วิธีที่ถูกต้องและเชื่อว่าเมื่อทำแล้วได้ผลมากที่สุด ก็คือ การได้ระบายสิ่งที่อัดอั้นตันใจหรือได้ระบายความรู้สึกนั้นออกไปบ้างด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

1.จดบันทึกทุกเรื่องราวลงในสมุดไดอารี่ วิธีนี้นอกจากทำให้เราได้ระบายความรู้สึกแล้ว การเขียนบันทึกยังทำให้เรามีสติ ทำให้ได้คิดทบทวนและใจเย็นลง

2.บันทึกเรื่องราวความรู้สึก หรือประสบการณ์ตรงที่ได้รับลงในสื่อออนไลน์ เช่น บันทึกไว้ใน Facebook และควรเป็นเรื่องราวที่ให้แง่คิดหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นๆ

3.ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ เช่น  เขียนคำคม หรือบทความสั้นๆที่ออกมาจากความรู้สึก เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ หรือคอมเม้นท์พูดคุยในเชิงสร้างสรรค์

วิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเราเอง โดยการใช้ทักษะการเขียน ควรเขียนในเชิงบวก เพราะไม่เพียงทำให้เราได้ระบายความรู้สึก ยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ตรงที่อาจเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts