News Ticker

5 วิธีพัฒนาทักษะการเขียน ให้มีความแตกต่าง

ปัจจุบันงานเขียนมีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลไม่ว่าจะมองไปทางไหน ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร ทำธุรกิจ และสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการ งานเขียนจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมยุคดิจิตอลที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้อย่างไร้ขีดจำกัด

5 วิธีพัฒนาการเขียน ให้มีความแตกต่าง

การเพิ่มคุณค่าให้กับงานเขียน คือการพัฒนาการเขียนให้มีความแตกต่าง ซึ่งต้องเริ่มจากการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยตนเอง ดังนี้

1.ศึกษาพื้นฐานงานเขียนอย่างเข้าใจ ทั้งรูปแบบงานเขียนที่ถูกต้อง การเว้นวรรค การย่อหน้า และการใช้สำนวนภาษาได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง กับงานเขียนประเภทนั้นๆ

2.เป็นนักอ่านที่ดี การเป็นนักอ่านที่ดีต้องอ่านหนังสือได้หลากหลายแนวและหลายประเภท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ไว้เป็นต้นทุนสำหรับงานเขียน

3.เป็นนักวิเคราะห์ นักเขียนที่มีทักษะต้องรู้จักวิเคราะห์แนวเขียนของคนอื่น เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้กับแนวงานเขียนของตนเอง

4.เป็นนักจดบันทึก การจดบันทึกนอกจากเก็บรวบรวมสำนวนภาษา หรือข้อมูลงานเขียนที่เราสนใจไว้แล้ว ยังทำให้ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียนไปพร้อมๆกัน

5.ฝึกฝนและเขียนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความชำนาญ เพราะการเขียนงานทุกประเภทสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ด้วยกันได้

วิธีพัฒนาการเขียนให้มีความแตกต่าง ไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งสำคัญและยากยิ่งกว่า คือการเริ่มลงมือฝึกฝนอย่างจริงจังและสม่ำเสมอนั้นเอง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts