News Ticker

บทบาทหน้าที่ของผู้นำ กับความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

บทบาทความเป็นผู้นำ เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จทั้งต่อหน้าที่การงานที่ทำ หรือความสำเร็จในการดำเนินชีวิต คนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงจะมีแนวคิดในแบบผู้นำ คือ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ทันต่อเหตุการณ์ มีมุมมองที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน และเพ้อฝันในสิ่งที่เป็นไปได้

คำว่า “ผู้นำ” หมายถึง บุคคลที่มีสถานภาพและหน้าที่เป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นหัวหน้าในการสั่งการ แนะนำให้คนเข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้น คนที่เป็นผู้นำจึงต้องมีภาวะของความเป็นผู้นำสูง มีพลังหรือแรงจูงใจให้บุคคลทำตามคำสั่ง มีจุดมหมายปลายทางที่ชัดเจน และสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้

“หน้าที่ของผู้นำไม่ใช่แค่นำคน แต่ต้องสร้างคน” โทนี ร็อบบินส์ (Tony Robbins) ผู้เป็นทั้งนักเขียน นักพูด และครูผู้ฝึกสอนด้านการใช้ชีวิต ได้กล่าวไว้ เพราะการเป็นผู้นำนอกจากกล้าล้าคิดกล้าทำเพื่อความสำเร็จของตนเองแล้ว ยังต้องสร้างและส่งเสริมคนอื่นให้มีภาวะความเป็นผู้นำ หรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยเช่นกัน

บทบาทหน้าที่ของผู้นำจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นผู้นำตามบทบาทหน้าที่ภายในครอบครัว ไปจนความเป็นผู้นำในหน้าที่การงาน หากประสบความสำเร็จทั้งสองบทบาท ถือว่าเป็นความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยเช่นกัน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.