News Ticker

ทักษะการนำเสนอ ความสำคัญในยุค Social Media

ในยุค Social Media วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต ทั้งการติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล หรือการศึกษาเรียนรู้ทุกรูปแบบ รวมถึงการทำธุรกิจทั้งขนาดใหญ่หรือค้าขายเล็กๆน้อยๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องใช้ทักษะการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งตัวบุคคล หรือความเชื่อมั่นในสินค้าและงานบริการ

การเรียนรู้ทักษะการนำเสนอ ช่วยสร้างคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น เพราะการนำเสนอที่ไม่ถูกต้อง นอกจากไม่ประสบความสำเร็จแล้วยังอาจสร้างทัศนคติในเชิงลบให้เกิดขึ้นกับตัวตนหรือสินค้าของเราได้ ตัวอย่างเช่น การสร้าง Fan Page บน Facebook เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการของเราให้เป็นที่รู้จัก เมื่อสร้าง Page เรียบร้อยแล้วอย่าใจร้อนรีบนำเสนอเพื่อขอยอด Like โดยที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ

การนำเสนอต้องหวังผลให้เกิดการตอบสนองในเชิงบวก ทำให้เกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ และเต็มใจที่จะกด Like ให้กับเรา เพราะนั้นหมายถึงการนำเสนอได้รับการตอบสนอง 2 ต่อ คือความพึงพอใจในสินค้าและบริการ รวมทั้งความพึงพอใจกด Like ให้โดยเสน่ห์หาที่มาจากสัมพันธภาพที่มีต่อกัน

ดังนั้น ทักษะการนำเสนอ ความสำคัญในยุค Social Media ที่ถูกต้อง ก็คือการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการ ตัวสินค้า หรือข้อเสนอต่างๆ รวมถึงการจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนและอนุมัติด้วยความพึงพอใจนั้นเอง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts