News Ticker

ความถูกใจ อาจไม่ใช่ความถูกต้อง

การอยู่ในสังคมส่วนรวม พฤติกรรมการแสดงออกใดๆบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ถูกใจเรา แต่อาจไม่ใช่ความถูกต้อง ถึงแม้สิ่งนั้นจะไม่ใช่เรื่องเสียหายใหญ่โตหรือมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม แต่ในอนาคตอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเราได้

การเคารพกฎกติกาของสังคมส่วนร่วมหรือเคารพกฎระเบียบขององค์กร คือการพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆได้อย่างเป็นสุข “ความถูกใจ อาจไม่ใช่ความถูกต้อง” เมื่อเราไม่สามารถเลือกในสิ่งที่ถูกใจได้ ก็ควรสร้างความสมดุลให้เกิดความพอดีระหว่างความถูกใจกับความถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับส่วนร่วมและไม่สร้างความรู้สึกอึดอัดให้กับตัวเราเอง

แม้การเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง อาจเป็นเรื่องที่ขัดใจตนเอง แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นความรู้สึกเพียงชั่วระยะ หากเรามีความเข้าใจและสามารถยับยั้งความรู้สึกนั้นได้ จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจเข้ามาแทนที่ เพราะการชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือการชนะใจตัวเราเอง

ความถูกใจและความถูกต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนปรารถนาและอยากได้มาพร้อมๆกัน แต่ในความเป็นจริง การดำเนินชีวิตของคนเราอาจจะต้องเลือกเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ และเชื่อว่าทุกคนจะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและดีกว่าเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขอย่างแท้จริง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts