News Ticker

คิดให้กว้าง มองให้ไกล มีเป้าหมายอยู่ที่ความสำเร็จ

ความสำเร็จของคนเราย่อมเกิดจากความคิดและการมีมุมมองที่กว้างไกล เหมือนประโยคที่ว่า คิดให้ไกล ไปให้ถึง เพราะความคิดจะทำให้เรามีพลังมีความทะเยอทะยาน และไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค แต่ตรงกันข้ามพลังความคิดที่มองในมุมกว้างจะทำให้มีวิธีจัดการกับปัญหาและอุปสรรค์เหล่านั้นให้หมดไปได้

ความคิดในแบบผู้นำ จะไม่คิดเล็กเพราะการคิดเล็กเป้าหมายและความสำเร็จก็ย่อมเล็กตามไปด้วย คนที่เป็นผู้นำจะต้องมองความสำเร็จขององค์กรหรือมองที่ความสำเร็จของส่วนรวม ดังนั้นระดับความสำเร็จจะต้องใหญ่ ตั้งเป้าหมายใหญ่ คิดใหญ่ และทำใหญ่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

ผู้นำจะเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง และมีวิธีคิดแบบนักวิชาการ คือ “คิดให้ไกล ไปให้ถึง คำนึงถึงความเป็นไปได้” ไม่ยึดติดในกรอบความคิดแบบเก่าๆ กล้าคิดนอกกรอบมีมุมมองที่แตกต่าง แต่ต้องมีทัศนคติและวิธีคิดในเชิงบวก

การควบคุมทัศนคติของตนเองได้ ก็เท่ากับเป็นผู้นำที่สามารถควบคุมคนได้เช่นเดียวกัน และสิ่งที่ผู้นำหรือนักบริหารที่มีประสิทธิภาพยึดไว้เป็นหลักปฏิบัติก็คือ ผู้นำหรือนักบริหารจะต้อง “สนุกกับงาน สนุกกับการแก้ปัญหา” มากกว่า “กังวลกับปัญหา”

การชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นให้เป็น คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำ เพราะความสำเร็จตามสิ่งที่เราคาดหวัง บางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากความไว้วางใจ แต่เกิดจากมิตรภาพซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นผู้ให้ของเรานั้นเอง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts

1 Comment on คิดให้กว้าง มองให้ไกล มีเป้าหมายอยู่ที่ความสำเร็จ

  1. ดีมากต่ะ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.