News Ticker

อย่าให้ความล้มเหลว มาปิดกั้นความสำเร็จ

โลกยุคใหม่ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ท้าทายความสามารถของคนที่เป็นผู้นำ ก็คือ ความรวดเร็ว ผู้นำที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าที่จะลงมือทำในทันทีโดยไม่กลัวความล้มเหลว นอกจากมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วแล้ว ยังสามารถก้าวตามทันทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

“เราล้มเหลวเพื่อจะเป็นในสิ่งที่ดีกว่า” บาร์บารา วอลเตอร์ส (Barbard Walters) นักข่าว นักเขียน และพิธีกร ได้กล่าวไว้ เป็นประโยคที่ใช้สำหรับให้กำลังใจคนที่กลัวความล้มเหลวในชีวิตและไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆ เพราะความคิดเป็นเรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลงมือทำ โดยเฉพาะคนที่กลัวความล้มเหลว

อย่าให้ความกลัวมาปิดกั้นความสำเร็จ คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ต้องผ่านความล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้น แต่คนเหล่านั้นไม่ได้มองความล้มเหลวให้เป็นปัญหา ตรงกันข้ามกับมองหาวิธีป้องกันความล้มเหลว  เปรียบเหมือนผู้นำที่นอกจากมีการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า ยังต้องมีการจัดทำแผนสำรองไว้รองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

แผนสำรองไม่ใช่สิ่งที่ทำไว้เพื่อป้องกันปัญหาหรือป้องกันความล้มเหลว แต่เป็นการวางแผนไว้เพื่อสนองปัญหา ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายได้น้อยที่สุด เมื่อขจัดความกลัวให้หมดไปได้แล้ว การทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts