News Ticker

เรียนรู้ความล้มเหลวในชีวิต เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

“ความล้มเหลว คือพลังสู่ชัยชนะ” โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ (Robert T. Kiyosaki) นักธุรกิจ นักเขียน นักลงทุน และนักพูดด้านการเงินได้กล่าวไว้ เพราะเชื่อว่าไม่มีความสำเร็จใดๆในโลกนี้ ที่ได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องลงมือทำ และการลงมือทำก็ย่อมต้องได้พบกับปัญหาอุปสรรคและพบกับความล้มเหลวได้ด้วยเช่นกัน

เรียนรู้ความล้มเหลวในชีวิตเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ คือวิถีทางของคนที่กล้าคิด กล้าทำ และไม่กลัวความล้มเหลว เพราะความล้มเหลวก็คือต้นทุนของความสำเร็จ คนที่ล้มเหลวแต่ไม่ยอมแพ้และไม่นำเอาปัญหา นั้นๆมาบั่นทอนกำลังใจ ตรงกันข้ามกลับนำวิกฤตมาเป็นโอกาส โดยการนำเอาบทเรียนหรือประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้เป็นเกาะป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ส่วนคนที่กลัวความผิดพลาด มักจะเรียนรู้เฉพาะความสำเร็จของผู้อื่นเท่านั้น เมื่อต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคก็จะทำให้เกิดความกังวลและจมอยู่กับความทุกข์มากกว่าคิดหาแนวทางแก้ไข หากล้มเหลวก็จะล้มเลิกและเริ่มต้นเรียนรู้หรือทำสิ่งใหม่ๆเรื่อยไปไม่จบสิ้น ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นไปได้ยากหรือช้ากว่าคนอื่นๆเสมอ

สำหรับการทำงานที่ปราศจากความวิตกกังวล มีจิตใจที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นกล้าเผชิญกับทุกปัญหา โอกาสประสบความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากเช่นกัน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts