News Ticker

3 เคล็ดลับ การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้ คือ การพัฒนาตนเองทำให้เราสามารถก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้ช่วยทำให้เกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งลักษณะการเรียนไม่ได้จำกัดเฉพาะการเรียนรู้ในระบบเท่านั้น ยังมีการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกัน

รูปแบบการเรียนรู้

1. การเรียนรู้ในระบบ เป็นการศึกษาในระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม

2. การเรียนรู้นอกระบบ เป็นการศึกษาที่ทดแทนโอกาสทางการศึกษา และเป็นการศึกษาเรียนรู้ที่จัดให้เฉพาะกิจสำหรับความต้องการของตัวบุคคลและสังคมเท่านั้น

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ไม่มีระบบแบบแผน สามารถหาความรู้หรือเรียนรู้จากแหล่งความรู้ได้หลากหลาย

เคล็ดลับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ถือเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตคนที่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วด้วยเช่นกัน เคล็ดลับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทำให้เรียนรู้ได้เร็วมีอยู่ 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. ให้โอกาสตนเองทำงานที่หลากหลาย ต้องไม่เลือกงานแต่ต้องพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่คุ้นเคย เพื่อสร้างสมประสบการณ์

2. ยอมรับคำติชม เมื่อมีคนให้คำแนะนำหรือวิพากษ์วิจารณ์ต้องยอมรับ เพราะคนเหล่านั้นเปรียบเหมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นสิ่งบกพร่องของตัวเราเอง

3. วิเคราะห์ตัวเอง การเรียนรู้ด้วยตนเองหัวใจสำคัญที่สามารถบ่งบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเกิดประโยชน์ก็คือการวิเคราะห์ตัวเองให้เป็น

ทักษะการเรียนรู้ หากสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเกิดผล สิ่งที่ตามมาก็คือความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั้นเอง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.