News Ticker

ทักษะการเขียน สำคัญไฉน

แม้ว่าเทคโนโลยีจะล้ำหน้า การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างเข้าใจก็คือ ภาษาเขียนที่ใช้สื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเขียนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ เพราะการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องช่วยให้การรับรู้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ของผู้สื่อสาร

ทักษะการเขียนเริ่มต้นจากการอ่าน การเป็นนักอ่านที่ดี นอกจากการรับรู้เรื่องราวจากสิ่งที่เราอ่านแล้ว ยังต้องเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี ทั้งในรูปแบบการบอกเล่าและการถ่ายทอดผ่านทักษะการเขียน การเล่าเรื่องให้สนุกต้องอาศัยเทคนิคลีลาท่าทางของผู้เล่า การเขียนเรื่องราวให้น่าติดตามและน่าอ่านก็เช่นเดียวกัน การใช้สำนวนภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เช่น หนังสือราชการ หนังสืออ่านเพื่อความบันเทิง เรื่องเล่า บทความให้ความรู้ และอื่นๆ การอ่านหนังสือหลากหลายประเภทจึงช่วยเสริมทักษะทำให้การเขียนมีสำนวนภาษาที่ถูกต้องมากขึ้น

การอ่านทำให้ได้เรียนรู้สำนวนภาษาของหนังสือแต่ละประเภท ส่วนการฝึกฝนวิธีเขียนทำให้เกิดทักษะช่วยให้การเขียนมีความถูกต้องทำให้เรื่องราวเหล่านั้นมีความน่าสนใจ และสำนวนที่ใช้เขียนยังเป็นอัตลักษณ์บุคคลที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆได้เป็นอย่างดี

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.