News Ticker

การสร้างตัวตนบนโลก Online สำคัญอย่างไร

ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญและยังทำให้การดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไป  โลกออนไลน์กลายเป็นอีกหนึ่งสังคมที่ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งการดำรงชีวิต การค้นคว้าหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง หรือแม้แต่การทำธุรกิจ

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างโลกออนไลน์กับออฟไลน์ ก็คือ การสร้างตัวตน ในอดีตการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คนเราต้องพยายามค้นหาตัวเองให้เจอ ต้องรู้ก่อนว่าเรามีความรู้ความสามารถหรือความถนัดในด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อนำสิ่งนั้นมาเป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิต แตกต่างจากสังคมยุคออนไลน์ ที่เราจะได้พบและได้ยินคำว่า  “การสร้างตัวตน” อยู่เสมอ การสร้างตัวตนคืออะไร และมีความ สำคัญอย่างไร ต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมยุคออนไลน์

การสร้างตัวตน  ก็คือ การสร้างจุดขายหรือสร้างแบรนด์ให้กับตัวเราเอง เปรียบเสมือนการเป็นตัวแทนสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการสร้างภาพลักษณ์หรือนำเสนอตัวตนของเรา เพื่อเป็นการต่อยอดในด้านการตลาด ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ  ตัวอย่างเช่น  เมื่อเราต้องการเป็นนักร้องก็จะต้องมีวิธีนำเสนอหรือสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้คนเห็นว่าเราสามารถร้องเพลงได้ เพื่อต่อยอดให้เรามีโอกาสได้เป็นนักร้อง หรือมีอาชีพเป็นนักร้อง

หลักสำคัญในการสร้างตัวตน ก็คือ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อสร้างให้เรามีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นคงและยาวนาน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts