News Ticker

การรู้จักตนเอง นำมาซึ่งความสำเร็จ

การเรียนรู้ผู้อื่นทำให้เราสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมนั้นๆได้อย่างมีความสุข แต่หากต้องการความสำเร็จในการดำเนินชีวิต สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ การเรียนรู้ตนเองหรือการรู้จักตนเองให้ดีพอเสียก่อน

คนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ ก็คือคนที่รู้จักนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตนเองออกมา แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่หลายคนไม่สามารถค้นพบความสามารถของตนเอง เนื่องจากเลือกมองไปที่ความสำเร็จของคนอื่น โดยคาดหวังที่จะนำความสำเร็จเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างให้กับตนเอง ซึ่งในความเป็นจริง ความสำเร็จใดๆอาจไม่เหมาะกับทุกคนเสมอไป

การเรียนรู้ตนเองเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต ตัวอย่างเช่น การค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แต่เป็นการทำเพื่อหน้าที่ หรือทำไปเพราะต้องมีความรับผิดชอบ นั้นคือสาเหตุทำให้งานหรือสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่เกิดการพัฒนา และไม่ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

การรู้จักตนเองเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้ด้วยความอดทน เพราะการเรียนรู้เพื่อให้ค้นพบตัวเอง อาจต้องเจอกับปัญหาอุปสรรค ได้พบเจอกับความล้มเหลว  หรืออาจจะต้องลองผิดลองถูกและมีความความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง

ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามานอกจากทำให้เราค้นพบตัวเองแล้ว การมีโอกาสได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความเป็นตัวตนทำให้เราค้นพบตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อค้นพบได้เร็วโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตก็เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.