News Ticker

การมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และความเป็นมิตร

การได้เป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้างาน ส่วนหนึ่งมาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถที่มีอยู่ในตัวของบุคคล แต่การเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับด้วยความจริงใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การมอบหมายงานที่ได้ทั้งงานและความเป็นมิตร เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผู้เป็นนำที่สมบูรณ์แบบ

ผู้นำที่มีจิตวิทยาจะมีเทคนิควิธี จะมีรูปแบบการสั่งงานที่แตกต่างและไม่ให้ผู้รับคำสั่งรู้สึกได้ว่าถูกสั่งให้ทำงาน ลักษณะการสั่งงานที่จะทำให้ผู้นำหรือผู้บริหารได้ทั้งงานและความเป็นมิตรจากผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือ “ออกคำสั่งให้น้อย แนะนำการทำงานให้มากแนะนำอย่างเข้าใจ”

การมอบหมายงานที่ทำให้ลูกน้องเก่งและมีความรู้ความสามารถมากขึ้น ก็คือการให้คำแนะนำวิธีทำงานไปพร้อมๆกับการสั่งงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพราะเมื่อลงมือทำงานแล้วหากพบกับปัญหาอุปสรรคหรือมีสิ่งที่ไม่เข้าใจ ก็จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับคำสั่งไปกล้าที่จะเข้ามาขอคำแนะนำ

คำว่า “ขอบคุณ” พร้อมๆกับรอยยิ้ม คือรางวัลและมิตรภาพจากผู้นำ ที่จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหายเหนื่อยและรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และเมื่อผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่ประจักษ์ทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพ การชื่นชมยกย่องด้วยคำพูดทั้งต่อหน้าและชื่นชมให้บุคคลอื่นได้รับรู้ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้นำอย่างหนึ่งเช่นกัน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts